Prague: St. Nicholas Church at Malostranske Square 2009-05-23 - oldsugar